Den Haag (eervolle vermelding)

De opgave was verbindingen leggen tussen de verschillende stadskernen in de zuidelijke randstad. In dit plan wordt dat gerealiseerd door deze karakteristieke torens als bakens in het landschap.