Uitbreiding basisschool de Dapper

Basisschool De Dapper had behoefte aan een voorschool. De wens was om deze een prominente plek te geven. Door ruimtegebrek kon dit binnen het gebouw niet opgelost worden. De uitbreiding is daarom als een eigenzinnig meubeltje aan het bestaande gebouw gehangen en wordt ontsloten via het bestaande trappenhuis. De onderliggende zandbak kan nog steeds gebruikt worden.